Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kietrzu
48 - 130 Kietrz, ul. Głowackiego 37
NIP 7481581384, Regon 16146056


W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wchodzą:
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
ul. Głowackiego 37
tel./fax 774854484,
 e-mail:spkietrz@poczta.onet.pl
 
Publiczne Przedszkole
w Kietrzu

ul.Długa 32
 tel. 77 485 42 68

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - mgr Barbara Jabłońska
z-ca dyrektora - mgr Jolanta Wojnarska - Publiczne Przedszkole w Kietrzu i Szkoła Podstawowa klasy I - III
z-ca dyrektora - mgr Bożena Wilk - Publiczna Szkoła Podstawowa klasy IV - VI

* Aktualności
* Klasy "0"

 * TRZYMAJ FORMĘ

* Oferta edukacyjna
* Kadra nauczycielska
* Osiągnięcia
* Dokumenty
* Organizacje szkolne
* Kalendarium
* Plan lekcji
* Zajęcia pozalekcyjne
* Sport
* Świetlica szkolna
* Dla rodziców
* Kącik pedagoga, psychologa i logopedy
* Historia szkoły
* Izba Pamięci
* Patron

Wykaz podręczników obowiązujących w ZSP w Kietrzu
w roku szkolnym 2016/2017 - w zakładce Dokumenty  -  kliknij
Podziękowanie

Szanowni Państwo

Składamy serdeczne i gorące podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie.
Podarowany przez uczestników turnieju squosha basen z piłeczkami
sprawił naszym Uczniom ogromną radość
i wywołał uśmiech na ich twarzach,
a co najważniejsze pomaga w pokonywaniu pewnych barier
i rozwijaniu umiejętności manualnych.Uwaga!
Rozpoczynamy szkolną akcję:
„Kietrzańskie  uczniaki zbierają miedziaki”.
Ponieważ bardzo chętnie zbieraliście grosze w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza to zachęcamy, 
by kontynuować zbieranie miedziaków w klasach (1, 2 lub 5 groszy)  pod  wspólnym  hasłem:
„ Kietrzańskie uczniaki zbierają miedziaki”.
Pieniążki, które zgromadzimy będą przeznaczone dla naszych  uczniów. 
Pod koniec  akcji wspólnie  ustalimy na co je wydamy. Powodzenia !
Akcja jest organizowana przez Samorząd Uczniowski i  Radę Rodziców.

Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych
działający w strukturze Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dzieciom i osobom o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym w wieku od 3 do 25 roku życia korzystanie z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji.
                                                                                                                     czytaj więcej


Procedura postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Kietrzu na rok szkolny 201/62017
Informacje wraz z załącznikami znajdują się w zakładce Dla rodziców
                                                                                                                       czytaj więcej


Szanowni Rodzice!
W zakładce "Dla rodziców" znajdują się wyczerpujące
informacje o:

  • REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCHNA ROK SZKOLNY 2016/2017                                                                                                                                                                                      czytaj więcej
ZMIANY DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Dyrektor Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu informuje, iż zostały wprowadzone zmiany dotyczące obowiązku szkolnego dzieci.

W związku z tym prosi o zapoznanie się z obowiązującymi regulacjami i podjęcie stosownych decyzji. Obowiązek szkolny jest dla dzieci 7–letnichi prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków.

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. 

W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, mogą do dnia 31 marca 2016 r. wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o ponowne kontynuowanie nauki dziecka w klasie I lub klasie II. Dotyczy to dzieci urodzonych w roku 2009 (klasa I) oraz w I połowie roku 2008 (klasa II).  

Dziecko nie będzie wówczas podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do następnej klasy.

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie.

"Dzieci są wiosną rodziny
i społeczeństwa,
 
nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością,
 

która bez przerwy się otwiera”

 Autor i administrator strony: Alicja Polak